حضور در شبکه تلویزیونی یزد

حضور مدیر امور عشایر استان در برنامه زنده تلویزیونی صبح و زندگی شبکه استانی یزد

حضور ریاست محترم اداره امور عشایر استان یزد در شبکه تلویزیونی استانی و گفتگو در مورد گردشگری و رونق اقتصاد عشایر همراه با گردشگری عشایر