به مناسبت هفته دولت مدیر امور عشایر و جمعی از کارکنان این اداره ضمن دیدار با مدیرکل انتقال خون استان ، با اهداء خون این هفته را گرامی داشتند

به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت مدیر امور عشایر و جمعی از کارکنان این اداره ضمن دیدار با مدیرکل انتقال خون استان ، با اهداء خون این هفته را گرامی داشتند