معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران: هدف سازمان امور عشایر از گردشگری عشایر، گردشگری جامعه محور است

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: ما در گردشگری عشایر به دنبال گردشگری یادمانی نیستیم بلکه هدف ما از گردشگری عشایری جامعه محور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، مهدی میزبان در کارگاه آموزشی شناسایی ظرفیت های توسعه گردشکری عشایری جامعه محور اظهار داشت: گردشگری یک فعالیت اقتصادی و در عین حال اجتماعی، تاریخی و فرهنگی است که باید سود و منفعت در آن وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه گردشگری صنعتی است که عرضه و تقاضا در آن همزمان انجام می گیرد، گفت: ما به دنبال گردشگری یادمانی نیستیم بلکه هدف ما گردشگری عشایری جامعه محور است.

میزبان ادامه داد: گردشگری جامعه محور یک گردشگری تعاملی است که گردشگر بر اساس آگاهی و زمینه سازی های فرهنگی و شناخت از آداب و رسوم، در جامعه بومی حضور پیدا می کند و عضوی از آن گروه و محیط می شود.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران توضیح داد: ما در گردشگری عشایر محور دنبال این هستیم که گردشگر تجربه زندگی عشایری را به دست آورد و با آداب و رسوم و عرف و… جامعه عشایری آشنا شود.

وی بیان داشت: سود خدمات در گردشگری عشایری جامعه محور به خود عشایر می رسد و در این مدل واسطه ها حذف یا کمتر می شوند.

میزبان با بیان اینکه زندگی عشایر در انطباق با شرایط زیست محیطی شکل می گیرد، افزود: ایران دارای اقلیم های مختلفی است و به همین دلیل با تعدد اشکال زندگی عشایر مواجه هستیم که در هیچ کجای دنیا این ظرفیت گردشگری وجود ندارد.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به مشاغل عشایر در کنار دامداری، ما رویکرد تنوع بخشی به مشاغل عشایر را در پیش گرفته ایم و طرح های ۹ گانه ای را در این خصوص تعریف کرده ایم که گردشگری عشایر نیز یکی از این طرح ها است تا بتوانیم آن را متناسب با ظرفیت های منطقه به عنوان معیشت مکمل در مناطق عشایری توسعه دهیم تا معیشت عشایر را تقویت و درآمد آنان را پایدار و در نهایت بهروری و کیفیت زندگی عشایر را ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام مطالعات و شناسایی ظرفیت های استانها در حوزه گردشگری عشایری جامعه محور، تعاونی های عشایری و آژانس های گردشگری باید در این حوزه فعال شوند.

 

  نظرات