بازدید خبرنگاران از مناطق عشایری شهرستان ابرکوه

خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از مناطق عشایری ابرکوه و پروژه های در دست اقدام بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، رییس اداره امور عشایر استان، مسئول نمایندگی ولی فقیه و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ضمن حضور در مناطق عشایری شهرستان ابرکوه از پروژه های در دست اقدام اداره امور عشایر استان یزد بازدید کردند.

 

  نظرات