نیمی از عشایر استان یزد فاقد هرگونه بیمه ای هستند

بیش از پنجاه درصد عشایر استان یزد فاقد هرگونه بیمه ای هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، رئیس اداره امور عشایر استان یزد در بازدید از مناطق عشایری شهرستان مروست به بیمه نبودن بخش زیادی از عشایر اشاره کردند.

شمس گفت: در حال حاضر از جمعیت ۱۵۰۰ خانوار عشایر استان بیش از ۵۰ درصد فاقد هرگونه بیمه ای هستند که این موضوع باعث مشکلاتی برای سرپرستان و اعضای خانوار عشایر شده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه با تصویب مجلس در قانون بودجه سال جاری سه هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان عشایر اختصاص داده شده است که امید است در سال جاری با تخصیص این اعتبارات شاهد بیمه شدن عشایر به صورت رایگان باشیم.

همچنین ایشان بیان کردند: یکی از مهم ترین اقدامات برای حفظ کرامت روستاییان، کشاورزان و عشایر به ویژه در زمان کهنسالی و از کارافتادگی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این قشر زحمت کش و مولد است.

لازم به ذکر است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی پوشش حداکثری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر باید به صورت جدی دنبال شود. عشایر با آن که در راس تولید هرم غذایی کشور قرار دارند اما همیشه با مشکل نداشتن بیمه روبرو بوده اند. آنها سال‌های جوانی خود را برای تامین غذای جامعه می‌گذارند پس لازم است تسهیلاتی برای راحت تر شدن زندگی شان فراهم شود.

  نظرات