دوره آموزشی ترویجی آشنایی با گردشگری در روستای صفی آباد یزد برگزار شد

دوره آموزشی ترویجی آشنایی با گردشگری در روستای صفی آباد یزد برگزار شد.

روزچهارشنبه مورخ۱۴۰۱.۰۴.۱۵دوره ی آموزشی ترویجی آشنایی باگردشگری با تاکید بر گردشگری کشاورزی، روستایی-عشایری، خوراک و نوشیدنی ازطرف مرکزجهادکشاورزی فراغه شهرستان ابرکوه و نماینده امور عشایر شهرستان، در روستای صفی آباد برگزارگردید.
در این دوره آموزشی زنان روستایی و عشایری با گردشگری کشاورزی، خوراک و نوشیدنی و پتانسیل های منطقه فراغه در حوزه گردشگری آشنا شدند و همچنین در مورد اهمیت فعالیتهای گردشگری در روستا و مناطق عشایری و نقش آن در اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس، آموزش‌های لازم به آنها داده شد.

  نظرات