دوره آموزشی آشنایی با بودجه ریزی در یزد برگزار شد

به همت اداره امور عشایر استان یزد دوره آموزشی آشنایی با بودجه ریزی ویژه مسئولین طرح و برنامه امور عشایر کشور در یزد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، اولین دوره آشنایی با بودجه ریزی با حضور مسئولین طرح و برنامه ادارات (کل) امور عشایر کشور طی دو روز ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه در یزد به همت اداره امور عشایر استان یزد برگزار شد.

یوسفی نیا معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور عشایر در جلسه هم اندیشی با مسئولین طرح برنامه کشور ضمن ارائه برنامه اقدامات انجام شده در آن معاونت جهت کاهش موانع پیش رو از همکاران استانی درخواست کرد تا مشکلات و موانع را جهت برنامه ریزی رفع آنها منعکس نمایند.

در این دوره، امینی مدیرکل برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران در خصوص هدف از برگزاری این دوره گفت: واحدهای طرح و برنامه در استان ها به مثابه قلب تپنده هر دستگاه است که ضعف در این قسمت می تواند چابکی را از دستگاه های اجرایی سلب کند.

در خصوص این دوره، شمس رئیس اداره امور عشایر استان یزد، بودجه ریزی اصولی را نیاز اصلی دستگاه های اجرایی دانست و افزود در این دوره سعی شد همکاران طرح و برنامه سایر استان ها با مفاهیمی چون اصول و مبانی بودجه ریزی، طبقه بندی نظام بودجه، اقدامات و الزامات قانونی  و همچنین مراحل فرآیند بودجه ریزی آشنا شوند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در انتهای جلسه مسئولین طرح و برنامه به  مشکلات و سختی های کار در امور عشایر بویژه کمبود نیروی انسانی و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد اشاره کردند.

  نظرات