مشکلات عشایر شهرستان مروست مطرح شد

فرماندار شهرستان مروست طی جلسه ای با همکاران اداره امور عشایر استان یزد نسبت به بررسی مشکلات عشایر شهرستان مروست گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، فرماندار مروست با حضور در اداره امور عشایر استان نسبت به بیان مشکلات عشایر آن شهرستان گفتگو کردند و جهت حل آن مشکلات به رایزنی و همفکری اقدام نمود، در این جلسه شمس رئیس اداره امور عشایر ضمن بیان اقدامات انجام شده عنوان کرد: این اداره در حال پیگیری خرید تانکر آبرسان، تأمین خوراک دام عشایر، مرمت ایلراه های عشایری و ایجاد زیرساخت های لازم برای عشایر استان می باشد.

 

  نظرات