مدیرکل بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران: اجرای زنجیره تولید در مناطق عشایری از طرح های مهم برای حفظ مراتع است

مدیرکل بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران اجرای زنجیره تولید گوشت در مناطق عشایری را از طرح های مهم برای حفظ مراتع کشور دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، داریوش نعمت اللهی در نشست ویدئوکنفرانسی کارگروه ملی مدیریت کوچ و چرا که با حضور مدیران و کارشناسان منابع طبیعی و امور عشایر استان های زاگرس نشین برگزار شد، گفت: ساماندهی کوچ در گرو هماهنگی و همکاری همه دستگاه های مرتبط است.

وی بیان داشت: شرایط اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارش ها و استمرار خشکسالی عواملی هستند که باعث می شوند تا عشایر مجبور به کوچ زودهنگام شوند.

نعمت اللهی تاکید کرد: تشکل های عشایری و امور عشایر استان ها از تمام توان و ظرفیت خود برای تامین علوفه دامداران عشایری برای پیشگیری از کوچ زودهنگام  استفاده نمایند.

وی اظهار داشت: با توجه به نیاز آبرسانی سیار در بسیاری از مناطق عشایری کشور، هم اکنون ناوگان آبرسانی سیار در تمام استان ها فعال هستند.

مدیرکل بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران گفت: اجرای زنجیره تولید گوشت توسط عشایر بهترین طرح برای حفظ و احیای مراتع کشور است که توسط سازمان امور عشایر در مناطق عشایری کشور اجرا شده است.

  نظرات