عرصه‌های مرتعی در مناطق عشایری ساماندهی می شود

عرصه‌های مرتعی در مناطق عشایری با همکاری سازمان امور عشایر ایران و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ساماندهی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، نشست بررسی ساماندهی عرصه‌های مرتعی مناطق عشایری در دو قطب موافق و مخالف اسکان روز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه در سالن کوچ سازمان امور عشایر برگزار شد.

مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران در این خصوص گفت: در این نشست که معاون توسعه و امور زیربنایی و مدیر حوزه ریاست سازمان امور عشایر و مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حضور داشتند، پیگیری ساماندهی عرصه های مرتعی در مناطق عشایری در دو قطب مخالف و موافق اسکان مورد گفتکو و تبادل نظر قرار گرفت.

داریوش نعمت الهی اظهار داشت: تبادل نظر در خصوص تعیین تکلیف و ساماندهی سامان های عرفی عشایر در دو قطب ییلاقی و قشلاقی و محل استقرار عشایر از محورهای گفتگوی این نشست بود.

 وی ادامه داد: تدوین یک دستورالعمل واحد برای بهره برداری عشایر از عرصه های مرتعی در دو قطب ییلاق و قشلاق از اهداف این طرح است که پیش نویس آن تهیه شده و پس از بررسی های کارشناسی توسط کارشناسان دو سازمان، به مرحله اجرا در خواهد آمد.

  نظرات