به یاد هر شهید ۱۰۰۰ نهال برگزاری پویش ملی ایران سرسبز، هر ایرانی یک درخت

پویش ملی ایران سرسبز ایران قوی با شعار هر ایرانی یک درخت، به یاد هر شهید ۱۰۰۰نهال در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، به منظور تقویت فرهنگ خود اتکایی، تولید محوری و تحقق ایران قوی، نهضت سراسری درختکاری در قالب “پویش ملی ایران سرسبز، ایران قوی؛ هر ایرانی یک درخت” با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برگزار می شود.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سندی تحت عنوان شجره طیبه در کمیته فرهنگی خود تنظیم و تصویب کرده که برای آن تا کنون بیش از ۳۰پیوست تهیه شده است.

به موجب این سند مقرر است تا سال ۱۴۱۴بیش از ۵۰۰میلیون نهال و بذر در عرصه‌های طبیعی کشور غرس شود که از آن به نام پویش ایران سرسبز،  ایران قوی یاد می‌شود و به یاد هر شهید در کشور ۱۰۰۰درخت کاشته می‌شود.

پویش مردمی ایران سرسبز، ایران قوی و هر ایرانی یک درخت، یک پویش مردمی و دایمی است که با مشارکت مردم و ۷۰دستگاه و نهاد اجرایی در کشور راه اندازی شده و چشم انداز آن نیز ایرانی سرسبز و ایرانی قوی است و مدت اجرای پویش از امسال برای مدت ۱۴سال در نظر گرفته شده است.

پویش مردمی ایران سرسبز فرصتی است تا با حضور اقشار مختلف مردم و گروه های جهادی، پوشش گیاهی در کشور احیا و فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در بین افراد جامعه نهادینه و ترویج شود.

این پویش با بهره گیری از سند راهبردی و با هدف احیا و تقویت محیط زیست مرتبط با شهر، جنگل، روستا و هوا به راهبرد حفظ امنیت زیستی کشور با تاکید بر مشارکت مردمی و مبتنی بر سه محور کارآفرینی، رفع استضعاف و قوی شدن طراحی آغاز شده است.

است تا به رفتار فراگیر، همیشگی و مستمر دستگاه ها با نقش آفرینی جدی مردمی تبدیل نماید.

 

بخشی از اهدافی پویش:

–  تقویت حوزه های زیست محیطی و منابع طبیعی از طریق توسعه سرانه فضای سبز

–  تثبیت خاک و بیابان زدایی برای حفظ زیرساخت های کشور و کاهش گرد و غبار

–  بهره برداری از فضای های عمومی شهری و روستایی، فضاهای خانگی، مساجد، مراکز آموزشی، بوستان ها و … در راستای غرس نهال

–  کارآفرینی و تولید ثروت، کمک به محرومیت زدایی و معیشت روستاهای کمتر توسعه یافته از طریق اقتصاد منابع طبیعی

–  دبپلماسی فعال فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم و تربیت زیست محیطی نوجوانان و جوانان برای حفظ امنیت زیستی کشور

  نظرات