با حکم وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی “عباس پاپی زاده” را به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، “سیدجواد ساداتی نژاد” وزیر جهاد کشاورزی در حکمی “عباس پاپی زاده” را به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد.

 

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب می شوید.

انتظار است با بهره گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان ها، موسسات و شرکت ها، گام های موثری بردارید.

 

امید است با اتکال به خداوند و در سایه توجهات امام عصر (عج) در انجام وظایف، موفق و موید باشید.

 

  نظرات