ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم جامعه عشایری به امور عشایر استانها واریز می شود

آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و بر اساس آن سهم جامعه عشایری به حساب امور عشایر استانها واریز می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع شاخص های نحوه تسهیم منابع مندرج در این قانون بین کلانشهرها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداری ها از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ و در راستای اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

هدفمند نمودن منابع پرداختی دولت به شهرداری ها و دهیاری ها و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و … در مناطق کمتر توسعه یافته با اهرمی کردن منابع این آیین نامه، از طریق شناسایی ظرفیت­ها و فرصت­های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین نامه فوق است.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن  هر ماه وصول می شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) واریز نماید. اعتبار مذکور برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و  مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین نامه هزینه می گردد.

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایری، به حساب آنان واریز نماید. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری را نیز به حساب ادارات کل امور عشایر استان واریز نماید.

سهم شهرداری ها و دهیاری های هراستان براساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محاسبه و به استان اعلام می گردد.

 

 

 

 

  نظرات