جلسه هم اندیشی اداره امور عشایر و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه ای در مورد راهکارهای همکاری بین اداره امور عشایر و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، جلسه ای با حضور رئیس اداره امور عشایر و معاون آموزشی و همکاران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، در دفتر رئیس اداره امور عشایر تشکیل شد، در این جلسه در مورد راهکارهای همکاری و پتانسیل های عشایری استان بحث و گفتگو شد.

  نظرات