صدور اولین دامدار کارت عشایری در استان یزد

اولین دامدار کارت عشایری استان در بانک کشاورزی شعبه ابرکوه صادر شد.

به گزارش پایگاه روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، اولین دامدارکارت عشایری صادر شده تحویل آقای حسن رهنما از عشایر  شهرستان ابرکوه شد.

 

 

  نظرات