عشایر منطقه چشمه انجیر و چشمه شور هرات از آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد

شمس رئیس اداره امور عشایر استان یزد گفت: آبرسانی پایدار به عشایر مراتع چاه شور و چشمه انجیر شهرستان هرات در دستور کار اداره امور عشایر استان قرار دارد.

به گزارش پایگاه روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، به منظور تأمین آب پایدار عشایر شهرستان هرات، آبرسانی پایدار به عشایر مراتع چاه شور و چشمه انجیر این شهرستان در دستور کار اداره امور عشایر استان قرار دارد.

این آبرسانی شامل ساخت مخزن، ایجاد خط انتقال و ساماندهی چشمه های این منطقه می باشد.

تأمین آب عشایر شهرستان هرات به ویژه در فصل بهار و تابستان با مشکلاتی مواجه است که امید است بتوانیم با تأمین یک دستگاه تانکر آبرسان برای آن شهرستان از قسمتی از این مشکلات کاسته شود.

  نظرات