دیدار نماینده عشایر استان با وزیر جهاد کشاورزی

نماینده عشایر استان با وزیر جهاد کشاورزی دیدار کرد و از مشکلات عشایر گفت.

  نظرات