ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

اطلاع به عشایر در خصوص ساماندهی اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی در استان

به گزارش پایگاه روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، در راستای ساماندهی امور اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی در استان، به اطلاع عشایر استان می رساند: مطابق ماده ۱۲۰ قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر

۱- دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

۲- مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت نمایند.

لذا عشایر گرامی استان باید در بکارگیری اتباع بیگانه دقت لازم را داشته باشند.

  نظرات