توزیع خوراک دام عشایر از هفته آینده آغاز خواهد شد

شمس رئیس اداره امور عشایر استان یزد گفت: توزیع خوراک دام عشایر استان از هفته آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، به منظور حفظ دام مولد عشایر، در هفته آینده بیش از هفتصد تن خوراک کنسانتره دامی در بین عشایر استان توزیع خواهد شد.

شمس افزود: با توجه به مشکلات عشایر در تامین نهاده های دامی در فصل زمستان، برنامه ریزی به منظور تامین این نهاده ها صورت گرفته و امیدواریم با تامین بخشی از خوراک دام عشایر در فصل زمستان شاهد کاهش مشکلات آنها باشیم.

 

  نظرات