معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران: سیاست سازمان امور عشایر ایران اسکان عشایر نیست

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: شیوه زندگی مبتنی بر کوچ عشایر در طول تاریخ استمرار داشته و سیاست این سازمان اسکان عشایر نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از سازمان امور عشایر ایران، مهدی میزبان با اشاره به ویژگی های متنوع اقلیمی و جغرافیایی کشور و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ عشایر، اظهار داشت: زندگی عشایر با پیشینه تاریخی و ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، نوع معیشت و اقتصاد تولیدی مبتنی بر کوچندگی است.

وی گفت: این شیوه زندگی با تمام فراز و نشیب هایی که در طول تاریخ داشته تا به امروز استمرار پیدا کرده و سیاست راهبردی سازمان امور عشایر ایران نیز اسکان عشایر نیست.

میزبان بیان کرد: زندگی عشایری کمترین هزینه را برای کشور دارد و در شرایط کنونی هر نفر عشایر گوشت مورد نیاز ۲۰ نفر را تولید می کند و هیچ گروه اجتماعی دارای چنین نقش اقتصادی در کشور نیست.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران با اشاره به وقوع خشکسالی بی سابقه در کشور  و تدابیر اندیشیده شده برای اینکه عشایر کمترین آسیب را در این شرایط ببینند، اظهار کرد: از جمله این تدابیر خرید تضمینی دام عشایر است که در فارس علاوه بر پرداخت هزینه دام مقدار  ۹۶۵ هزار تن نهاده دامی نیز در اختیار عشایر استان قرار گرفته است.

 وی افزود: تدبیر دیگری که اندیشیده شده، صادرات دام با مباشرت اتحادیه های تعاونی های عشایری است که در این طرح هر کیلوگرم دام عشایر به قیمت ۶۲ هزار تومان خریداری می شود.

میزبان به بومگردی عشایر و اینکه اغلب بومگردی ها در خارج از محل استقرار عشایر راه اندازی شده نیز اشاره کرد و گفت: گردشگری عشایری باید جامعه محور باشد و به نحوی برنامه ریزی شود تا سود حاصل از آن به عشایر برسد و باعث رونق زندگی آنان شود.

  نظرات