سرشاخه درخت خرما فرصتی برای مقابله با کمبود علوفه مراتع

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی بوشهر گفت: سرشاخه درخت خرما به عنوان جیره غذایی می تواند تهدید کمبود علوفه در مراتع عشایر را جبران می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوشهر در نشست با مدیر امور عشایر استان گفت: با سرشاخه های درخت خرما به عنوان جیره غذایی با ارزش و قیمت نازل می تواند تهدید کمبود علوفه مراتع عشایری را جبران کرد.

محمود دشتی زاده افزود: خشکسالی های پی در پی باعث بروز تهدیدات جدی مانند شور شدن اراضی، کاهش منابع آب و کشت دیم و در نتیجه کاهش علوفه مراتع عشایر شده که سرشاخه های درخت خرما می تواند کمبود علوفه مورد نیاز دام عشایر را جبران کند.

امینی زاده مدیر امور عشایر بوشهر نیز در این نشست گفت: آمادگی لازم برای ترویج یافته های جدید اعضاء هیات علمی بخش علوم دامی برای افزایش بهروری در دام عشایر را داریم.

  نظرات