برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل

دوره آموزشی پدافند غیر عامل به میزبانی مدیریت امور عشایر استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، دوره آموزش ملی  “عشایر و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران” ویژه کارشناسان پدافند غیرعامل ادارات امور عشایر کشور، به میزبانی مدیریت امور عشایر استان بوشهر، ۱۰ و ۱۱ آبان ماه بصورت وبینار برگزار شد.

نخعی مدرس دوره اشاره کرد: اهمیت پدافند غیرعامل را می توان در زنده ماندن و حفظ و بقای نیروی انسانی، صرفه جویی اقتصادی و ارزی، تحمیل هزینه به دشمن، به وجود آمدن تاثیرات مثبت در روحیه شهروندان، جلوگیری از بروز جنگ های آینده و کاهش خسارات طبیعی و غیرطبیعی دانست.

  نظرات