درباره ما

  • تاریخ انتشار : 2017/07/11
  • دسته بندی : خدمات
  • نظرات : ۰

اداره امور عشایر استان یزد بعنوان یک اداره دولتی زیر مجموعه سازمان امور عشایر ایران و با هدف خدمات رسانی به عشایر استان در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این اداره هم اکنون در زمینه های متنوعی همچون آبرسانی، تأمین خوراک، مرمت ایلراه ها، ارائه تسهیلات و… خدمت رسانی می کند. این اداره دارای ۹ کارمند در سطح استان و سه نماینده در شهرستان های ابرکوه، خاتم و مروست می باشد.

 

اهداف و وظایف

هدف و وظایف اساسی

الف – هدف

ارایه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

ب – وظایف اساسی

۱) سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه زیر بنائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها

۲) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای زیر بنائی، عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک (کوچ رو)

۳) برنامه ریزی در جهت توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی

۴) سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت دامداران متحرک ( کوچ رو )در زمینه تغذیه دام، پیشگیری از امراض دامی، بهره برداری از مراتع، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی

۵) برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم بمنظور تسهیل تامین نهاده های دامی ، افزایش تولید و حمایت صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط

۶) برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در جهت اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط

۷) برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناهگاه ها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب

۸) برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی کشاورزی و صنایع دستی عشایر

۹) برنامه ریزی به منظور ارتقاء توسعه سطح دانش، بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری دستگاههای ذیربط

۱۰) برنامه ریزی و پیگیری اختصاص واخذ یارانه های متناسب با فعالیت های جامعه عشایری

۱۱) بررسی، مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری به منظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه

۱۲) مطالعه و شناسایی ظرفیت ها، امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک(کوچ رو)در مورد امور دام واسکان و برنامه ریزی به منظور بهبود سطح معیشتی و حرفه ای آنها

۱۳) تهیه، تنظیم ونظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به صنعتی کردن دامپروری عشایر

۱۴)  تدوین الگوها و تعیین نظام های بهره برداری منابع دامی عشایر

۱۵) نظارت بر روند بهره برداری و چرای دام عشایر در مراتع به منظور رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری و حفظ مراتع کشور.

۱۶) هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز عشایر

۱۷) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری

۱۸) هماهنگی و تعامل لازم با سایر سازمان ها و مراجع جهت ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای مناطق عشایری

۱۹) پیگیری و انجام اقدام لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارت های طبیعی به جامعه عشایری

۲۰) انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه

۲۱) مطالعه و طراحی نظام های بهره برداری متناسب با جامعه عشایری و نظارت بر آنها

۲۲) پیگیری و اقدام لازم به منظور اختصاص اراضی مناسب موات و پایاب سدها برای اسکان عشایر

۲۳) برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخصهای برخورداری جوامع عشایری

۲۴) سیاستگذاری و نظارت بر اجرای طرح های تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرح های توسعه کشاورزی، دامپروری ، آبزی پروری و تولیدات گیاهی و صنایع دستی عشایر

۲۵) هماهنگی و نظارت بر ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، پست، مخابرات، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط

۲۶) برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور برخورداری جوامع عشایری از انرژی های نو

۲۷) هماهنگی لازم با مراجع مربوط به منظور توسعه ی فرهنگ بیمه خانوار و تولیدات جامعه عشایری

  نظرات