معرفی کتاب

پرچمدار حماسه جنوب سردار عشایر صولت‌الدوله قشقایی: پژوهش، عکس، اسناد، مدارک

موضوع: صولت الدوله قشقایی

نویسنده: منوچهر کیانی

چاپ دوم

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۸۵

محل نشر:شیراز

انتشارات: کیان نشر

۲۱۶ صفحه

بلوچستان در دوره پهلوی اول با تکیه بر اسناد تخته‌قاپو (اسکان) عشایر بلوچ

موضوع: ایلات و عشایر سیستان و بلوچستان

نویسنده: عباس سرافرازی و محسن صادقی و مریم ابراهیمی

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۹۷

محل نشر: تهران

انتشارات: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

۳۸۶ صفحه

آشنایی با سرزمین و آداب قومی عشایر دلیر و سخت‌کوش مناطق کرمانشاه و کردستان

موضوع: آداب و رسوم عشایر کرمانشاه و کردستان

نویسنده: پوراندخت دیوانیان

چاپ اول

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۷۹

محل نشر: تهران

انتشارات: دانش و فن

۷۲ صفحه

آموزش و پرورش عشایری

موضوع: تاریخ آموزش و پرورش عشایر

نویسنده: حامد علی پور

محل نشر: قم

زمکان نشر: ۱۳۹۷

انتشارات: آثار علم

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

۸۰ صفحه

اشعار عشایر شاعران خراسان جنوبی

موضوع: شعر عشایری

شاعر: خداداد آذریان

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۹۸

ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی

   ۹۸  صفحه

برنامه‌ریزی زیست بوم‌های عشایری

موضوع: ایلات و عشایر ایران

نویسنده: سید اسکندر صیدایی و امین دهقانی

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۹۱

محل نشر: اصفهان

انتشارات: جهاد دانشگاهی اصفهان

۱۳۶ صفحه

تاریخ عشایر استان کرمان (جلد اول)

موضوع: عشایر استان کرمان

نویسنده: مریدپور امیری

چاپ اول

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۹۶

محل نشر:کرمان

انتشارات: مؤلف

۱۴۸ صفحه

عشایر لر (بختیاری و لرستان)

موضوع: عشایر لر

نویسنده: سکندر امان الهی بهاروند

چاپ اول

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۴۰۰

محل نشر:تهران

انتشارات: دایره سفید

۳۹۶ صفحه

 

زندگی عشایری

اشکال سکونت در ایران (۳ مجلد)

موضوع: زندگی عشایر ایران

نویسنده: زهره سادات عابدی

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

زمان نشر: ۱۳۹۵

محل نشر: تهران

انتشارات: موسسه فرهنگی مدرسه برهان

۱۱۶ صفحه

 

۳۰ سال، سی تجربه

نویسنده: زمان شهاوند

موضوع: آموزش عشایری در ایران

چاپ اول

 انتشارات: شاپورخواست

زمان نشر: ۱۳۹۵

محل نشر: خرم آباد

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

۱۵۲ صفحه

 

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

نویسنده: جواد صفی نژاد

موضوع: دربارۀ ایلات و عشایر ایران

چاپ اول

زمان نشر: ۱۳۹۵

محل نشر: تهران

انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی (سمت)

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

۳۵۲ صفحه

اقامتگاه حقوقی عشایر

نویسنده: محسن ریاحی فارسانی

چاپ اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

موضوع: مسکن و اقامتگاه ایلات و عشایر

زمان نشر: ۱۳۹۵

محل نشر: تهران

انتشارات: آرنا

۱۷۰ صفحه